Izjava o privatnosti

Tobacco S Press d.o.o. Podgorica svoju obavezu čuvanja vaše privatnosti shvaća veoma ozbiljno, i svaku vašu informaciju koju ostavite tretiraćemo pažljivo. Posjetom naše stranice i/ili registracijom prihvaćate i saglasni ste sa praksom opisanom u našoj Politici zaštite privatnosti.

Politika zaštite privatnosti

Tobacco S Press d.o.o., Podgorica, Josipa Broza Tita 29, PIB: 02983303 (u daljem tekstu Tobacco S Press) raduje se Vašoj posjeti našoj internet stranici ismodtobaccospress.com te Vašem interesovanju za našu kompaniju i proizvode.

Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo ozbiljno, te se obvezujemo na zaštitu Vaših ličnih podataka temeljem Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Tobacco S Press d.o.o. prepoznaje važnost Vaše zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi da se prilikom posjete našim internet stranicama osjećate sigurno i ugodno.

Kada prikupljamo Vaše lične podatke ili kada ih dijelite s nama, mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju:

 • Ko smo mi?
 • Što su lični podaci?
 • Koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo?
 • Pravne osnove za prikupljanje Vaših ličnih podataka
 • Razdoblje u kojem Tobacco S Press d.o.o. zadržava Vaše lične podatke
 • Automatizovano donošenje odluka
 • Profiliranje
 • Ko može pristupiti Vašim ličnim podacima?
 • Jesu li Vaši lični podaci sigurni?
 • Kako možete vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?
 • Kakva je naša politika o prikupljanju podataka koje dobijemo od maloljetnih lica koje koriste naše web stranice?
 • COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?
 • Možemo li naknadno promijeniti uslove Politike zaštite privatnosti?
 • Vaša prava i izbori
 • Zašto morate prihvatiti uslove u Izjavi o privatnosti?
 • Kontakt

Što su lični podaci?

Lični podaci su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće direktno  identifikovati (primjer Vaše ime i prezime) ili indirektno (primjer putem pseudonima kao što je jedinstveni matični broj). U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, godina rođenja, e-mail adresa i telefonski broj određene liče. Lični podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računara, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).

Koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo?

Prikupljamo samo one lične podatke koje nam Vi želite dati ili one lične podatke koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge.

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web stranica, aplikacija, stranica na društvenim mrežama i/ili na druge načine.

Vi nam možete dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i druge podatke kako bismo Vam mogli pružiti informacije o našim proizvodima, o mogućnostima sudjelovanja u našim nagradnim igrama ili anketama ili jednostavno ako želite primati informacije o akcijama, popustima i/ili drugim aktivnostima i ponudama Tobacco S Press.

Vaše lične podatke koristimo isključivo u svrhu poslovanja Tobacco S Press kao i za upravljanje, podršku i dobijanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječili narušavanje sigurnosti, zakona ili uslova iz ugovora.

Vaše lične podatke ćemo prije svega koristiti za upravljanje prodajom i narudžbama, za provođenje nagradnih igra, akcija ili anketa, kod odgovaranja na Vaša pitanja i upite, kod ponude programa lojalnosti, slanja propagandnih sadržaja (ukoliko niste zatražili da vas uklonimo s newsletter liste), za provođenje analiza i prikupljanje statističkih podataka.

Pravne osnove ua prikupljanje vaših ličnih podataka

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade ličnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti: Vaša saglasnost (privola), legitimni interes Tobacco S Press (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite na primjer web stranice/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili i propisi koji zahtijevaju obradu ličnih podataka.

Razdoblje u kojem plus zadržava vaše lične podatke

Tobacco S Press čuva Vaše lične podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka.

Vaši lični podaci će se čuvati od strane Tobacco S Press samo onoliko dugo koliko je neophodno potrebno da se odgovori na Vaša pitanja ili riješi problem, osiguraju bolje i nove usluge, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Tobacco S Press prilikom određivanja razdoblja u kojem zadržava Vaše podatke vodi se sljedećim kriterijumima:

 • prilikom kupovine naših proizvoda, Vaše lične podatke zadržavamo u trajanju ugovornog odnosa te dok ne zatražite brisanje istih (ukoliko brisanje zatražite prije isteka ugovornog odnosa vaši podaci bit će pseudonimizirani)
 • prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri ili promotivnoj ponudi, Vaše lične podatke zadržavamo u skladu sa pravilima dotične nagradne igre ili promotivne ponude.
 • prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u razdoblju potrebnom za obradu upita te dok ne zatražite brisanje istih;
 • prilikom stvaranja korisničkog računa/profila, Vaše lične podatke zadržavamo dok ne zatražite brisanje računa/profila;
 • prilikom prijave na newsletter, Vaše lične podatke zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate;
 • prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaš računar, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi

Tobacco S Press može zadržati Vaše lične podatke nakon što prestanete koristiti usluge Tobacco S Press  ili prestanete s korištenjem ove web stranice u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza ili upravljanja svojim pravima (pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.

Kada nam Vaši lični podaci više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Vaši lični podaci će biti izbrisani iz svih sistema u okviru Tobacco S Press.

Skrećemo Vam pažnju da imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka u bilo kojem trenutku.

Automatsko donošenje odluka

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica i aplikacija od nedozvoljene upotrebe ličnih podataka i prevare Tobacco S Press upotrebljava rješenja trećih pružalaca usluga. Metoda utvrđivanja prevare temelji se na jednostavnim poređenjima, asocijacijama, grupisanjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.

U slučaju automatizovanog utvrđivanja prevare može se dogoditi da odložimo obradu narudžbe/zahtjeva zbog provjere transakcije i/ili odbijemo uslugu dostavljanja narudžbe/obrade zahtjeva ako utvrdimo mogućnost prevare. U tom slučaju preduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite radi ograničavanja pristupa Vašim podacima i imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku.

Profiliranje

Tobacco S Press može kod slanja ili prikazivanja personaliziranih obavještenja i sadržaja upotrebljavati tehnike koje se smatraju ”profiliranjem” odnosno bilo koji oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji uključuje upotrebu navedenih podataka za procjenu ličnih aspekata fizičkih lica, ličnu analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na lične preferencije navedene ličnosti, njezine interese, ekonomsku situaciju, ponašanje i slično.

Lične podatke prikupljene u različitim interakcijama s Vama unosimo u centralnu bazu podataka i analiziramo ih da bismo predvidjeli Vaše lične preferencije i/ili interese.

Na temelju sprovedene analize šaljemo Vam ili prikazujemo obaviještenja i/ili sadržaj prilagođen Vašim interesima i potrebama.

Vi zadržavate pravo prigovora na upotrebu Vaših podataka za ”profiliranje”.

Ko može pristupiti vašim ličnim podacima?

Tobacco S Press može dijeliti Vaše lične podatke unutar organizacijskih jedinica Tobacco S Press radi ispunjenja zakonskih obveza, sprječavanja prevare i/ili osiguravanje alata, poboljšanja proizvoda i usluga ili zato jer ste nam Vi dali saglasnost.

Tobacco S Press neće dijeliti Vaše lične podatke s poslovnim partnerima i saradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za direktne marketinške svrhe, osim ako ste nam dali određeno dopuštenje za to.

Vaše lične podatke mogu obrađivati i pouzdani treći pružaoci usluga kojima povjeravamo zadatake i aktivnosti koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju pružamo im samo informacije potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše lične podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe. Naši pružaoci usluga moraju u svakom trenutku omogućiti isti nivo sigurnosti za Vaše lične podatke kao i Tobacco S Press.

Vaše lične podatke možemo otkriti pouzdanim trećim licama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, kao što su praćenje na društvenim mrežama, programi lojalnosti, upravljanje identitetom, ocjene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima, analiza mreže i pretraživača i slično, trećim licima koje pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavnih službi), trećim licama koje nam pružaju tehničku podršku kao što su pružaoci platforme ili smještaja na poslužiocu, podrške i održavanje baze podataka, kao i softvera i aplikacija, pružaocima usluga plaćanja (banke i druge kreditne institucije).

Vaše lične podatke možemo proslijediti državnim tijelima za sprovođenje zakona u sledećim situacijama:

 • kad smo to dužni učiniti po zahtjevima bilo kojeg važećeg propisa/zakona;
 • ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
 • prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje;
 • ukoliko je to u skladu sa pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava Tobacco S Press ili kupaca Tobacco S Press i javnosti.

Jesu li vaši lični podaci sigurni?

Tobacco S Press štiti Vaše lične podatke i preduzima mjere kako bi osigurao njihovu zaštitu.

Tobacco S Press podatke koje prikuplja i obrađuje štiti od neovlaštenog pristupa trećih lica.

Povezivanje na web stranice trećih lica

Web stranica Tobacco S Press može sadržati linkove na druge web stranice. Tobacco S Press ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i Tobacco S Press se ne smatra odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje je dao link. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate pravila privatnosti na ostalim web strancima koje posjećujete.

Neke od naših web stranica pružaju Vam mogućnost da putem e-maila pošaljete adresu web stranice drugom licu. Navedena funkcija podrazumijeva da ćemo možda prikupiti Vašu e-mail adresu i/ili e-mail adrese onih kojima ste poslali web stranicu. E-mail adrese prikupljene na ovaj način se ne koriste u druge svrhe osim za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Ove e-mail adrese se ne čuvaju i brišu se odmah nakon ispunjenja zahtjeva.

Kako možete vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?

Imate pravo obratiti nam se kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o Vama. Takođe, brisanje, ispravku ili izmjenu podataka možete zatražiti slanjem e-maila na: office@tobaccospress.com

Kakva je naša politika o prikupljanju podataka koje dobijemo od maloljetnih lica koje koriste naše web stranice?

Izuzetno nam je važno zaštititi privatnost maloljetnih lica (djece) u svijetu elektroniskih komunikacija, kao i podsticanje roditelja i staratelja da sudjeluju u praćenju elektroniskih aktivnosti maloljetnih lica.

Obrada ličnih podataka zakonita je ako lice ima najmanje 18 godina i/ili uz dozvolu roditelja i/ili staratelja.

Molimo roditelje da posebnu pažnju posvete elektronskim aktivnostima svoje djece i upozore djecu da ne daju informacije za ličnu identifikaciju elektronskim putem bez njihove dozvole. U bilo kojem trenutku roditelji i/ili staratelji mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati lične podatke svog djeteta.

Možemo li naknadno promijeniti uslove politike privatnosti?

Tobacco S Press zadržava pravo izmjena i ispravka ove Politike zaštite privatnosti.

Vaša prava i izbori

Tobacco S Press poštuje Vašu privatnost.

Vaša prava:

 • Pravo na informisanost

Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše lične podatke.

 • Pravo pristupa

Imate pravo pristupiti svojim ličnim podacima koje ste nam dali, uz propisana ograničenja. U slučaju pružanja informacija moguća je naplata naknade administrativnih troškova.

 • Pravo na ispravku

Imate pravo zatražiti ispravku i/ili dopunu ličnih podataka.

 • Pravo na brisanje/pravo na zaborav

Imate pravo tražiti brisanje ili uklanjanje ličnih podataka. Vaše pravo na brisanje i/ili uklanjanje ličnih podataka nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših ličnih podataka.

 • Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.

Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih reklamnih sadržaja u bilo kojem trenutku.

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu ličnih podataka i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu sprovođenja Politike zaštite privatnosti Tobacco S Press.

Prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka slobodno nam se obratite kako bi Vam pomogli u zaštiti Vaših prava.

 • Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo prosleđivati, kopirati i/ili prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili na temelju ugovora ili saglasnosti ili ako se obrada provodi automatskim putem.

 • Pravo ograničenja

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Za Vaša prava i način njihova ostvarenja možete se obratiti službeniku za zaštitu ličnih podataka na e-mail: office@tobaccospress.com

Zašto morate prihvatiti uslove u izjavi o privatnosti?

Tobacco S Press koristi web servise za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. To podrazumijeva obradu i prijenos Vaših ličnih podataka i izvan granica Crne Gore.

Ova Izjava o privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje lične podatke slati Tobacco S Press ili ne.

Prilikom posjeta našoj web stranici, kao i komunikacijom elektronskim putem, prihvatate i dajete saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka na način koji je uređen u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ukoliko budete zainteresirani da Vam pružimo određene usluge (nagradne igre, newsletter, nove detalje o proizvodima) od Vas ćemo uzeti dodatne direktne lične podatke (ime i prezime, adresa i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhe za koju ste nam ih dostavili.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu office@tobaccospress.com i bit će nam zadovoljstvo odgovoriti Vam na sva Vaša pitanja.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava slobodno nam se obratite na e-mail kontakt: office@tobaccospress.com.